Home » Aims and Duties

Aims and Duties

Aims and Duties

To become advanced and developed nation to the Union of Myanmar, to produce necessary  technicians for the regional and national development, to conduct the best teaching, research and public services, to nurture youths of new generation to become abreast with the advancing world, Technological University (Hpa-an) has been established. According to the aims Technological University (Hpa-an) is nurturing (697) students in the (2015-2016) academic year.

ရည်မှန်းချက် နှင့်တာ၀န်

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အား ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်လာစေရေးအတွက် နိုင်ငံတော်နှင့်ဒေသအတွင်း လိုအပ်သော နည်းပညာရှင်များ မွေးထုတ်ပေးနိုင်ရန်၊ သင်ကြားရေး၊ သုတေသနနှင့် ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို အကောင်းဆုံးဆောင်ရွက်နိုင်ရန် နိုင်ငံတကာနှင့် တန်းတူချိတ်ဆက် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်သော တက္ကသိုလ်တခု ဖြစ်လာစေရန်၊ နိုင်ငံတကာနှင့် ရင်ဘောင်တန်းနိုင်သော မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များအား ပျိုးထောင်ရန် ရည်ရွယ်၍ နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ဘားအံ)ကို ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် မွေးထုတ်ပေးလျက်ရှိရာ၌ နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ဘားအံ) အနေဖြင့် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ခု ပညာသင်နှစ်တွင် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူဦးရေ စုစုပေါင်း (၆၉၇)ဦး ပညာသင်ကြား ပေးလျှက်ရှိပါ သည်။