Home » 2016 » March

ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းရေးဟောပြောပွဲ

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ဘားအံ)၏၂၀၁၅−၂၀၁၆ ပညာသင်နှစ်တွင် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ အသိပညာတိုးပွားစေရန်နှင့်  စနစ်တကျ စည်းကမ်းလိုက်နာမှုရှိစေရန် နှစ်စဉ်ကျင်းပမြဲဖြစ်သော ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်း […]…

၂၀၁၅−၂၀၁၆ ပညာသင်နှစ် နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ဘားအံ)၏ အားကစားလှုပ်ရှားမှု ပုံရိပ်များ

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ဘားအံ)၏၂၀၁၅−၂၀၁၆ ပညာသင်နှစ်တွင် အားကစားလှုပ်ရှားမှုအနေဖြင့် − ဘောလုံးပွဲ၊ စားပွဲတင်တင်းနစ်၊ ဘောလီဘော(ကျား/မ) ၊ ပိုက်ကျော်ခြင်း၊ ထုတ်စီးတိုးပြိုင်ပွဲများ […]…

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ဘားအံ) အီလက်ထရောနစ် အင်ဂျင်နီယာဌာန၏လေ့လာရေးခရီး မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

ကယားပြည်နယ်လောပိတဓာတ်အားပေးစက်ရုံသို့ လေ့လာရေးခရီးသွားရောက်ခြင်း (၂၀၁၄−၂၀၁၅) ပညာသင်နှစ်တွင် နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ဘားအံ) အီလက်ထရောနစ် အင်ဂျင်နီယာဌာနမှ ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် ကျောင်းသားကျောင်းသူများ   ကယားပြည်နယ်လောပိတဓာတ်အားပေးစက်ရုံသို့ […]…