Home » Archives by category » Activities

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် မောင်မယ်သစ်လွင်ကြိုဆိုပွဲ

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ဘားအံ)  ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် မောင်မယ်သစ်လွင်ကြိုဆိုပွဲအား နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ဘားအံ) ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမ၌ ၂၀၁၈ ဇန်နါရီလ ၆ ရက် […]…

2015-2016 ပညာသင်နှစ်  နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ဘားအံ) ၏ကရင်မောင်မယ်သစ်လွင်ကြိုဆိုပွဲ

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ဘားအံ) ၏2015-16 ပညာသင်နှစ်၊ ကရင်မောင်မယ်သစ်လွင်ကြိုဆိုပွဲအား နည်းပညာ တက္ကသိုလ်  (ဘားအံ) ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမ၌ ၂၀၁၆ ဇူလိုင်လ၂ […]…