Home » Entries posted by tuhpneditor

Technological University (Hpaan) Project Show

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ဘားအံ)  Project Show နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ဘားအံ)  Project Show အား ၂၀၁၈  ဇန်နဝါရီလ ၁၀ […]…

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် မောင်မယ်သစ်လွင်ကြိုဆိုပွဲ

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ဘားအံ)  ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် မောင်မယ်သစ်လွင်ကြိုဆိုပွဲအား နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ဘားအံ) ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမ၌ ၂၀၁၈ ဇန်နါရီလ ၆ ရက် […]…

နည်းပညာ တက္ကသိုလ်(ဘားအံ) မေဂျာပေါင်းစုံ ( အမျိုးသား) ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ

၂၀၁၆−၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ် နည်းပညာ တက္ကသိုလ်(ဘားအံ) မေဂျာပေါင်းစုံ ( အမျိုးသား) ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင်နှစ်၊ […]…

1 2 3